نتایج انتقال از شیوه آموزش محور به شیوه آموزش-پژوهش محور (مهندسی فناوری اطلاعات ورودی ۹۵)

دانشجویان لیست زیر می توانند درخواست تبدیل وضعیت از آموزش محور به پژوهش محور را حداکثر تا تاریخ ۲۹/۷/۹۶ (شنبه)، جهت طرح در شورای بخش ارسال کنند. (از سیستم مکاتبات به کارشناس آموزش خانم زارعی اعلام شود)

باتوجه به محدودیت ظرفیت برای تعداد کل دانشجویان پژوهش محور، عدم ارسال درخواست دانشجویان با رتبه بالاتر، به منزله تمایل به ادامه تحصیل آموزش محور درنظر گرفته می شود.

درخواستهای ارسال شده و تصمیم گیری در مورد تبدیل وضعیت در شورای بخش مطرح و سپس تصمیم گیری می شود. بنابراین صرف ارسال درخواست، به منزله پذیرش آن و تبدیل وضعیت نیست.

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته

۱

امانی

علی

۹۵۷۰۱۰۸

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۲

صداقت

عزیز

۹۵۷۰۱۵۸

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۳

رجبی

فاطمه

۹۵۷۰۱۳۹

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۴

امامی

محمدعلی

۹۵۷۰۱۰۷

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۵

کرمی نژاد

رحمت اله

۹۵۷۰۱۶۹

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۶

بختیاری ثابت

پروین

۹۵۷۰۱۱۱

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۷

عسکری وزیری

سمانه

۹۵۷۰۱۶۳

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۸

کوتوال

محمدرضا

۹۵۷۰۱۷۳

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۹

پریزاده

پیمان

۹۵۷۰۱۱۷

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۱۰

کیانی نژاد

علی

۹۵۷۰۱۷۴

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۱۱

محمدی

محسن

۹۵۷۰۱۷۸

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۱۲

برزگر

مصطفی

۹۵۷۰۱۱۳

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۱۳

بهادری فرودی

میثم

۹۵۷۰۱۱۴

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

۱۴

امینی

حمیدرضا

۹۵۷۰۱۰۹

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته

۱

میرکاظمی اسفرجانی

سیداحمد

۹۵۷۰۲۸۶

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۲

ایزدی

الیاس

۹۵۷۰۲۰۳

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۳

پیش بین

علیرضا

۹۵۷۰۲۱۴

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۴

شجاعی

رقیه

۹۵۷۰۲۴۷

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۵

کارگرشورکی

راضیه

۹۵۷۰۲۶۵

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۶

حسینی پور

سیداحمدرضا

۹۵۷۰۲۲۳

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۷

اوانی

ایه

۹۵۷۰۱۱۰

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۸

ارمش

حمید

۹۵۷۰۱۹۷

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۹

لبافی

سیدعبدالرضا

۹۵۷۰۲۷۳

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۱۰

حجتی

عذرا

۹۵۷۰۲۲۲

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۱۱

ارزانی

رادمهر

۹۵۷۰۱۹۶

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۱۲

سلطانی

مریم

۹۵۷۰۲۴۴

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۱۳

رضایی زاده

رحیم

۹۵۷۰۲۳۸

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۱۴

رجحانی شیرازی

علیرضا

۹۵۷۰۲۳۵

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

۱۵

فربود

محمد

۹۵۷۰۲۵۸

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته

۱

راسخ

الهام

۹۵۷۰۰۳۸

تجارت الکترونیک آموزش محور

۲

رادباغستان

جواد

۹۵۷۰۰۳۷

تجارت الکترونیک آموزش محور

۳

فاطمی فر

کریم

۹۵۷۰۰۶۹

تجارت الکترونیک آموزش محور

۴

فردوسی

افسانه

۹۵۷۰۰۷۰

تجارت الکترونیک آموزش محور

۵

دهقان شیبانی

بهادر

۹۵۷۰۰۳۵

تجارت الکترونیک آموزش محور

۶

صفارسبزوار

زهرا

۹۵۷۰۰۵۷

تجارت الکترونیک آموزش محور

۷

قهاری

سیدمحمد

۹۵۷۰۰۷۹

تجارت الکترونیک آموزش محور

۸

صالحی

ایمان

۹۵۷۰۰۵۵

تجارت الکترونیک آموزش محور

۹

فرودی قاسم ابادی

ستی ناز

۹۵۷۰۰۷۳

تجارت الکترونیک آموزش محور

۱۰

عمرانی

سردار

۹۵۷۰۰۶۷

تجارت الکترونیک آموزش محور

۱۱

امینی

محمدرضا

۹۵۷۰۰۱۳

تجارت الکترونیک آموزش محور

۱۲

هاشمی نصر

فرامرز

۹۵۷۰۰۹۵

تجارت الکترونیک آموزش محور

۱۳

رحیمی قهدریجانی

روح اله

۹۵۷۰۰۴۰

تجارت الکترونیک آموزش محور

۱۴

تدین

مائده

۹۵۷۰۰۲۲

تجارت الکترونیک آموزش محور

۱۵

برزویی

علی

۹۵۷۰۰۱۶

تجارت الکترونیک آموزش محور

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email