یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (کارشناسی ) و درس تاریخ تحولات حقوق کیفری (ارشد) گروه ۱ – آقای دکتر صادقی

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (کارشناسی ) و درس تاریخ تحولات حقوق کیفری (ارشد) گروه ۱ – آقای دکتر صادقی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (کارشناسی)-گروه ۱ -در تاریخ ۸/۸/۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ و یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ تحولات حقوق کیفری (ارشد) گروه ۱ -در تاریخ ۸/۸/۹۶ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email