نتایج انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق – جزا و جرم شناسی) آموزش محور – ورودی مهر ۹۵

نتایج انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش پژوهش محور (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) آموزش محور ورودی مهر ۹۵

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی تغییر شیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور؛ رشته حقوق آموزش محور می رساند، که ضمن بررسی نمرات کسب شده و معدل گیری دروس ۲ ترم گذشته ایشان (طبق آیین نامه، حداقل گذراندن ۱۲ واحد در پایان ترم دوم الزامی است) اسامی زیر شرایط لازم راجهت انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور دارا می باشند.

خواهشمند است دانشجویان مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۵ آبان ماه ۹۶ نسبت به تکمیل فرم موجود در اطلاعیه به آدرس grads1@vus.ir نمایند.

عدم ارسال به موقع فرم به منزله انصراف از تغییر شیوه تحصیل می باشد.

 فرم درخواست انتقال از شیوه آموزش محور به شیوه آموزش- پژوهش محور

 

 

رشته

شماره دانشجویی

نام خانوادگی

نام

ردیف

حقوق- جزا و جرم شناسی

۹۵۷۰۳۴۹

مرتجی

مریم

۱

حقوق- جزا و جرم شناسی

۹۵۷۰۳۳۳

شجاعی

حمید

۲

حقوق- جزا و جرم شناسی

۹۵۷۰۳۲۸

ساجدی فر

فاطمه

۳

حقوق- جزا و جرم شناسی

۹۵۷۰۳۰۳

جنگجو

فرهاد

۴

حقوق- جزا و جرم شناسی

۹۵۷۰۳۰۱

جعفری

بهرام

۵

حقوق- جزا و جرم شناسی

۹۵۷۰۳۳۲

شاهسونی

رضا

۶

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email