منابع تک درس پایان ترم اول ۹۶

ردیف

نام درس

رشته

منبع درس

۱

حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق

کتاب حقوق سازمانهای بین المللی انتشارات جنگل نویسنده دکتر فرهاد طلایی

۲

متون حقوقی ۲

حقوق

کتاب متون حقوقی ۲ دروس ۶-۷-۸-۹-۱۱

۳

هوش مصنوعی

کامپیوتر

لینک دوم ۹۵

۴

ریاضی گسسته ۲ واحدی

کامپیوتر

لینک اول ۹۵

۵

سیستم عامل

کامپیوتر

لینک دوم ۹۵

۶

مباحث ویژه

کامپیوتر

لینک دوم ۹۵

۷

ریاضی مهندسی ۳ واحدی

کامپیوتر

طبق ایمیل استاد

۸

برنامه سازی پیشرفته

کامپیوتر

لینک دوم ۹۵

۹

طراحی وپیاده سازی زبان های برنامه

کامپیوتر

لینک دوم ۹۵

۱۰

صنعت نفت ،اکتشاف و بهره برداری

ارشد برق

lecture note ایمیل استاد jqajar@shirazu.ac.ir

۱۱

plc

ارشد برق

lecture note+فایل    pdfایمیل استادsafavi@shirazu.ac.ir

۱۲

کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت

ارشد برق

لینک نیمسال قبل ایمیل استادmehran@shirazu.ac.ir

۱۳

dcs

ارشد برق

ایمیل استاد safavi@shirazu.ac.ir

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email