نتایج انتقال از شیوه آموزش محور به پژو هش محور مهندسی فناوری اطلاعات ورودی دوم ۹۵

نتایج انتقال از شیوه آموزش محور به شیوه آموزش-پژوهش محور (مهندسی فناوری اطلاعات ورودی  دوم ۹۵(

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی تغییر شیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور؛ رشته مهندسی فناوری اطلاعات آموزش محور می رساند، که ضمن بررسی نمرات کسب شده و معدل گیری دروس، اسامی زیر شرایط لازم راجهت انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور دارا می باشند.

 تذکر:نتیجه نهایی منوط به نظر کمیسیون  تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد

خواهشمند است دانشجویان مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری ۷ اسفند ماه ۹۶ نسبت به تکمیل فرم موجود در اطلاعیه به آدرس grads1@vus.ir نمایند.

عدم ارسال به موقع فرم به منزله انصراف از تغییر شیوه تحصیل می باشد.

 فرم درخواست انتقال از شیوه آموزش محور به شیوه آموزش- پژوهش محور

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته

توضیحات

۱

اشنا

مجتبی

۹۵۷۴۰۶۰

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

 

۲

سالمی گرنفلی

مسعود

۹۵۷۴۰۹۶

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

 

۳

باقری غازانی

علی

۹۵۷۴۰۶۴

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

 

۴

جعفری اطهر

محمدمنتظر

۹۵۷۴۰۷۰

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

 

۵

حدادزاده نیری

زینت

۹۵۷۴۰۷۴

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

۶

رازقی جهرمی

مهدی

۹۵۷۴۰۸۵

طراحی و تولید نرم افزار آموزش محور

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته

توضیحات

۱

پیروز

فاطمه

۹۵۷۴۱۴۹

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

 

۲

توانای مندی

جمال

۹۵۷۴۱۵۰

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

 

۳

حق پناه جهرمی

فروغ

۹۵۷۴۱۵۹

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

 

۴

حسینی

سیدعبدالرضا

۹۵۷۴۱۵۶

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

 

۵

قیصری

افسانه

۹۵۷۴۱۹۰

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

 

۶

عبادتی

غزاله

۹۵۷۴۱۸۳

مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزش محور

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته

توضیحات

۱

یوسفی

مهران

۹۵۷۴۰۵۵

تجارت الکترونیکی آموزش محور

 

 

۲

حاجی زاده

هاشم

۹۵۷۳۹۹۴

تجارت الکترونیکی آموزش محور

 

 

۳

یکپایی نجف ابادی

رضوان

۹۵۷۴۰۵۴

تجارت الکترونیکی آموزش محور

 

 

۴

هاتفی

فخرالدین

۹۵۷۴۰۵۲

تجارت الکترونیکی آموزش محور

 

 

۵

امام

سیدعلی

۹۵۷۳۹۸۳

تجارت الکترونیکی آموزش محور

 

 

۶

معصومی

سمیرا

۹۵۷۴۰۴۶

تجارت الکترونیکی آموزش محور

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email