زمان برگزاری جبرانی درس مدار های منطقی خانم مهندس کریمی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی جبرانی درس مدارهای منطقی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email