.برنامه زمانبندی دانشکده در ایام نوروز ۹۷

 قابل توجه دانشجویان عزیز

در ایام نوروز ۹۷همکاران محترم واحد آموزش و انفورماتیک دانشکده بنا به برنامه زمانبندی زیر در دانشکده حضور دارند وآماده پاسخ گویی به شما عزیزان خواهند بود.

ساعت پاسخگویی تلفنی : ۱۲-۸

.برنامه زمانبندی دانشکده در ایام نوروز ۹۷

 

نام و نام خانوادگی

همکاران

 

۵

یکشنبه

۶

دوشنبه

۷

سه شنبه

۸

چهار شنبه

شماره تماس

 

 

 

آموزش

زهرا یزدانی

 

 

 

*

۳۶۴۶۰۵۳۲

سمیه محمدنژاد

 

 

 

*

۳۶۴۶۰۱۶۵

کلثوم حسنوند

 

 

*

 

۳۶۴۶۰۵۳۴

لیلا ملاحسینی

 

 

*

 

۳۶۴۶۰۵۲۹

سمانه ادیبی

*

 

 

 

۳۶۴۶۰۲۲۳

فاطمه پرهیزگار

*

 

 

 

۳۶۴۶۰۵۹۸

صفورا مهدی فر

 

*

 

 

۳۶۲۸۲۹۶۸

ملیحه شهابی

*

 

 

 

۳۶۴۶۰۵۰۳

 

 

انفورماتیک

اله حسین محمدی

*

 

 

 

۳۶۴۶۰۳۳۱

محمد معین ذنوبی

 

*

 

 

۳۶۴۶۰۰۱۹

عباس صالحی

 

 

*

 

۳۶۴۶۰۳۳۱

سید محمد کاظم خرمی

 

*

 

 

۳۶۴۶۰۳۳۱

حیدر قانعی

 

 

 

*

۳۶۴۶۰۰۱۹