بسیار مهم: دروسی که در نیمسال دوم ۹۶ امتحان میان ترم ندارد

قابل توجه دانشجویان محترم:
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس اعلام شده زیر در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ امتحان میانترم ندارد:

 ۱- مبانی تربیت بدنی ۱     دکتر کوشکی
 ۲- مبانی تربیت بدنی ۲     دکتر کوشکی
۳- حقوق کیفری اقتصادی*(ارشد جزا)       دکتر ساداتی
۴- حقوق بین الملل اقتصادی*(ارشد بین الملل)       دکتر زمانی
۵- سمینار *(ارشد بین الملل)       دکتر رستگاری
۶- طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (plc)      دکتر صفوی
۷- حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۲(کارشناسی)        دکتر زمانی
۸- حقوق بین الملل عمومی ۲(کارشناسی)               دکتر زمانی
۹- قواعد فقه ۲  (کارشناسی )               دکتر ساداتی
۱۰- حقوق جزای اختصاصی۱ *(ارشد جزا)    دکتر صادقی
  ۱۱-حقوق جزای عمومی ۱ (ارشد جزا)       دکتر فروغی
۱۲ حقوق جزای عمومی ۲ (ارشد جزا)       دکتر فروغی
۱۳ تاریخ حقوق کیفری(ارشد جزا)         دکتر ابراهیمی

۱۴-حقوق بین الملل خصوصی (ارشد بین الملل)     دکتر مردانی

۱۵-مدارهای الکترونیکی (کارشناسی)     دکتر دهقانی

۱۶-آیین دادرسی کیفری(ارشد جزا)     دکتر دیده بان تاش

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email