تغییر ساعت درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی

تغییر ساعت درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قرشی)، ساعت درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس زبان تخصصی – گروه ۱- خانم شاهین پور

تغییر کلاس مجازی درس زبان تخصصی – گروه ۱- خانم شاهین پور
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم شاهین پور)، کلاس مجازی درس زبان تخصصی – گروه ۱- از تاریخ … ادامه...

شرایط انتقال از شیوه ی آموزش محور به شیوه ی آموزش- پژوهش محور بخش برق

شرایط انتقال از شیوه ی آموزش محور به شیوه ی آموزش- پژوهش محور بخش برق

 

با سلام و احترام

به اطلاع دانشجویان محترم آموزش محور می رساند که بر … ادامه...

انتخاب استاد راهنما کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

باسمه تعالی

با سلام واحترام

     بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون می رساند که می بایست استاد راهنمای پایان نامه خود راحداکثر … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی –خانم دکتر ذاکری نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی –خانم دکتر ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ … ادامه...

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، جبرانی درس آداب سفر در اسلام در تاریخ ۱۰ /۹۷/۲ ساعت ۱۸ … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر جمشیدی جبرانی سوم درس  مخابرات ۱ در تاریخ ۲۰/۲/۹۷  ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱ و حقوق اداری ۲- گروه ۱–آقای دکتر خانی والی زاده

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱ و حقوق اداری ۲- گروه ۱–آقای دکتر خانی والی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خانی والی زاده)، جبرانی … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس مهندسی قطعات اقای دکتر اکبری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر اکبری جبرانی اول درس  مهندسی قطعات در تاریخ ۲۰/۲/۹۷  ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد… ادامه...

دریافت کارت دعوت جشن دانش آموختگی اردیبهشت ۹۷

با سلام

 ضمن عرض تبریک ،  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانش آموختگانی که در مراسم جشن فارغ التحصیلی  مورخ چهارشنبه  ۲۶/۲/۹۷ در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت نام نموده اند می … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس کنترل نوین خانم مهندس صادقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس صادقی جبرانی اول درس  کنترل نوین در تاریخ۱۱/۲/۹۷  ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس حقوق مدنی ۸ اقای دکتر سربازیان

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر سربازیان جبرانی اول درس  حقوق مدنی ۸ در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار اقای دکتر آستانه

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکترآستانه جبرانی اول درس  مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار در تاریخ ۸/۳/۹۷ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس مهندسی نرم افزار ۱ اقای دکتر روستایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر روستایی جبرانی دوم درس  مهندسی نرم افزار ۱ در تاریخ ۱۰/۲/۹۷  ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر کلاس مجازی هفتم درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

تغییر کلاس مجازی هفتم درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، کلاس مجازی هفتم درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- … ادامه...