انتخاب استاد راهنما کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

باسمه تعالی

با سلام واحترام

     بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون می رساند که می بایست استاد راهنمای پایان نامه خود راحداکثر تا پایان ترم سوم تعیین نمایید.

 

تذکر۱: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد طرح تحقیق می بایست تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود و مسلماً انتخاب استاد راهنما می بایست قبل از تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تصویب درشورای علمی گروه  و ارسال به دانشگاه صورت پذیرد و با توجه به انجام پاره ای از امور اداری مربوطه خواهشمند است ضمن همکاری با دانشکده تا زمان مقرر نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام فرمایید.

 

تذکر۲: مهلت ارائه طرح تحقیق دانشجویان حداکثر تا پایان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال چهارم می باشد.

تذکر۳: دانشجویان حداقل پس از ۴ ماه از تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می تواند از پایان نامه خود دفاع کند.

 

انتخاب استاد راهنما:

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و پس از تایید استاد راهنما همراه با رزومه استاد محترم جهت طرح در گروه علمی، حداکثر تا پایان ترم سوم به آدرس ایمیل grads1@vus.ir   دانشکده ارسال و یا به شماره ۳۶۴۶۰۵۱۵فکس نمایید.

 

دانشجویان محترم توجه نمایند که در صورت تصویب و تایید گروه، انتخاب استاد درس نهایی خواهد شد.

 

تذکر۱: با توجه به قوانین آموزشی د انشگاه شیراز شرط لازم جهت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بدین شرح می باشد: داشتن حداقل درجه ی استادیاری، حداقل یکسال سابقه تدریس در دانشگاه، مشاوره حداقل یک پایان نامه دفاع شده، موافقت شورای بخش

داشتن حداقل درجه استادیاری و تدریس حداقل ۲ سال درمقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

نکته۱: در صورت نیاز، انتخاب استاد راهنمای دوم (استاد راهنمای مشترک) با پیشنهاد استاد راهنمای اول با ذکر دلایل توجیهی و با تایید شورای بخش از اعضای هیات علمی دانشگاه بلامانع است.

 

نکته۲:در صورت نیاز، انتخاب استاد راهنمای دوم (استاد راهنمای مشترک) با پیشنهاد استاد راهنمای اول با ذکر دلایل توجیهی و با تایید شورای بخش از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی یا پژوهشی با مرتبه حداقل استادیاریامکان پذیر است.

  • موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد . شروع دوره پژوهشی دانشجو، تاریخ تایید طرح تحقیق در دانشکده است.
  • هرگونه تغییر در موضوع و عنوان پایان نامه پس از تایید اعضای کمیته ی پایان نامه، شورای بخش و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، قبل یا بعد از صدور مجوز دفاع یا بعد از برگزاری جلسه دفاع، طبق مقررات، باید از طریق اتوماسیون آموزشی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه گزارش شود.
  • دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمان دفاع، موظف است در مهلت مجاز تحصیلی، بر اساس تقویم دانشگاهی در نیم سال های بعد نیز برای پایان نامه ثبت نام کند. پس از اخذ تمامی واحد های پایان نامه، ثبت نام نیم سال های بعد، صفر واحدی خواهد بود.

 

 

لطفا دقت نمایید که استاد پایان نامه باید از لیست پیشنهادی انتخاب شود.

 

فرم انتخاب استاد راهنما

لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی پایان نامه کنترل (ظرفیت پذیرش دانشجو برای هراستاد از بین دانشجویان ۱ نفر می باشد)

پس از ارایه فرم انتخاب استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب و تایید نهایی استاد راهنما می توانید نسبت به ارایه پروپوزال (طرح پیشنهادی تحقیق) اقدام نمایید. 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email