زمان برگزاری جلسه دهم درس مبانی سازمان و مدیریت خانم دکتر ملکی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر ملکی، جلسه دهم درس مبانی سازمان و مدیریت در تاریخ ۶/۳/۹۷   ساعت ۱۶-۱۷:۳۰  برگزار می گردد.