ز مان برگزاری درس اصول فقه ۲ اقای دکتر طلعتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  طلعتی جلسه مازاد  درس اصول فقه ۲ در تاریخ ۱۰/۳/۹۷  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس حقوق بین الملل اقتصادی اقای دکتر زمانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  زمانی  جلسه جبرانی  درس حقوق بین الملل اقتصادی  در تاریخ ۷/۳/۹۷  ساعت ۱۴-۱۵:۳۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی،  جلسه جبرانی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲۲/۲/۹۷   ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

آخرین مهلت دفاع و ارائه سمینار ویژه در نیمسال اول ۹۷

با سلام

احتراما به استحضار می رساند که آخرین مهلت دفاع از پایان نامه  و سمینار ویژه کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۹۷ تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ می باشد. بنابراین … ادامه...

زمان برگزاری درس اصول برنامه سازی اقای مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای مهندس کریمی جلسه هفتم درس  اصول برنامه سازی  در تاریخ ۱۹/۲/۹۷ ساعت:۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس سیستمهای دینامیکی ۱ اقای دکتر صمدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صمدی درس  سیستمهای دینامیکی ۱ در تاریخ ۱۷/۲/۹۷ ساعت:۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسات هشتم و نهم و دهم درس متون فقه ۱ اقای دکتر اسماعیل پور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر اسماعیل پور جلسه هشتم ، نهم و دهم  درس  متون فقه ۱ در تاریخ ۱۷/۲/۹۷  ، ۲۴/۲/۹۷ ، ۳۱/۲/۹۷ ساعت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۳ و حقوق کیفری اقتصادی و قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۳ و حقوق کیفری اقتصادی و قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس متون فقه جزایی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس متون فقه جزایی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تاریخ کلاس مجازی درس متون فقه جزایی – … ادامه...