نقل مکان بخش آموزش دانشکده آموزشهای الکترونیکی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی می رساند به دلیل نقل مکان دانشکده  به مکان جدید (شیراز -خیابان قصرالدشت ،نبش خیابان قم آباد ،ساختمان پردیس بین الملل و آموزشهای تخصصی دانشگاه شیراز)از تاریخ یک شنبه ۲۴/۴/۹۷ لغایت  سه شنبه ۲۶/۴/۹۷ دانشکده از جوابگویی به تلفن دانشجویان معذور می باشد لطفا درخواستهای خود را از طریق مکاتبات به کارشناس مربوطه بفرستید  تا بعد از جابه جایی در اسرع وقت به درخواستهای شما رسیدگی گردد

ضمنا ساعات کار دانشکده در ایام تابستان تا تاریخ ۷/۶/۹۷ از ساعت ۷:۴۵ لغایت ۱۳ می باشد

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.