شماره تلفن کارشناسان دانشکده

با سلام

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی می رساند شماره تلفنهای کارشناسان آموزش  دانشکده به شرح جدول زیر می باشد.

 

تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

۳۶۴۶۰۵۲۹

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم صفورا  مهدی فر

۳۶۴۶۰۵۰۳

کارشناس برنامه ریزی و امتحانات

خانم شهابی

۳۶۴۶۰۵۹۸

کارشناس بخش کامپیوتر

خانم پرهیز کار

۳۶۴۶۰۵۳۲

کارشناس بخش حقوق

خانم یزدانی

۳۶۴۶۰۵۳۴

کارشناس بخش ارشد حقوق و علوم اقتصادی

خانم حسنوند

۳۶۴۶۰۱۶۵

کارشناس بخش ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

خانم محمد نژاد

۳۶۴۶۰۲۰۷

کارشناس بخش ارشد فناوری اطلاعات و کارشناسی برق

خانم سروستانی