تاریخ ،ساعت و مکان امتحان تک درس تابستان ۹۷

 

با سلام

قابل توجه دانشجویان متقاضی  تک درس: تاریخ و ساعت و مکان  امتحان تک درس تابستان ۹۷  به شرح زیر اعلام می گردد.

ردیف

نام دروس

تاریخ امتحان

ادامه...