شماره تماس تحصیلات تکمیلی

به اطلاع کلیه  دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند شماره تماس خانم محمد نژاد برای  هماهنگی دفاع  تا تاریخ ۲۷/۶/۹۷   شماره زیر  می باشد ۳۶۱۳۲۶۹۷