تعیین استاد راهنما ی سمینار ویژه جهت دانشجویان ورودی اول ۹۶

با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات می رساند  فایل مربوط به تعیین استاد راهنمای سمینار ویژه  ،امروز ۴/۷/۹۷ از طریق پیامها  برای دانشجویان در سیستم اتوماسیون آموزشی ارسال خواهد شد .

شایان ذکر است این اطلاعیه فقط مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۶ می باشد