یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس زبانهای برنامه نویسی وب-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس زبانهای برنامه نویسی وب-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی زبانهای برنامه نویسی وب–گروه ۱ –در تاریخ ۱۴/۸/۹۷ ساعت ۱۲ تا ۱۴ برگزار می گردد.(شایان ذکر است کلیه کلاسهای این درس روزهای دوشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به ساعت ۱۲ تا ۱۴ تغییر یافت.)
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز