حذف درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲

حذف درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲
. بنا بنظر معاون محترم آموزشی، درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی… ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس مبانی فناوری اطلاعات – گروه ۱ -آقای مهندس نیک سرشت

تغییر ساعت کلاس مجازی درس مبانی فناوری اطلاعات – گروه ۱ -آقای مهندس نیک سرشت
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس نیک سرشت) ، درس مبانی فناوری اطلاعات – … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب – گروه ۱ -آقای دکتر قنبری

تغییر ساعت کلاس مجازی درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب – گروه ۱ -آقای دکتر قنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری) ، اصول ماشینهای الکتریکی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- گروه ۱- آقای دکتر مصلح

تغییر کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- گروه ۱- آقای دکتر مصلح
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مصلح)، کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک … ادامه...

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس مدارهای الکتریکی ۳ ، ابزار دقیق و آز ، اصول میکروکامپیوترها و ارائه ی آن به صورت خودخوان

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس مدارهای الکتریکی ۳ ، ابزار دقیق و آز ، اصول میکروکامپیوترها و ارائه ی آن به صورت خودخوان
با توجه به حد نصاب نرسیدن کلاسهای … ادامه...

حذف درس جبر خطی

حذف درس جبر خطی
بنا بنظر معاون محترم آموزشی، درس جبر خطی به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز… ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱- خانم عبداله زاده

تغییر ساعت کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱- خانم عبداله زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم عبداله زاده)، ساعت کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱-از تاریخ ساعت … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول دروس ریزپردازنده و برنامه سازی سیستم و مهندسی فناوری اطلاعات ۱

کنسل شدن کلاس مجازی اول دروس ریزپردازنده و برنامه سازی سیستم و مهندسی فناوری اطلاعات ۱ – گروه ۱-
بنا بنظر معاونت دانشکده دروس ریزپردازنده و برنامه سازی سیستم و … ادامه...

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق دریاها-گروه ۱- آقای محمدی

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق دریاها-گروه ۱- آقای محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق دریاها-گروه ۱-در تاریخ ۵/۷/۹۷ ساعت ۸ تا … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس مکانیک سیالات ، انتقال حرارت و ترمودینامیک – گروه ۱ -آقای دکتر غنایی

تغییر کلاس مجازی درس مکانیک سیالات ، انتقال حرارت و ترمودینامیک – گروه ۱ -آقای دکتر غنایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر غنایی) ، کلاس مجازی دروس … ادامه...

جلسه توجیهی مربوط به دانشجویان کارشناسی جدید الورود

قابل توجه کلیه دانشجویان بخصوص دانشجویان جدیدالورود (جلسه توجیهی)

به اطلاع می رساند جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با نحوه کاربری سیستم آموزشی دانشگاه شیراز، جلسه توجیهی حضوری و آنلاین در … ادامه...

کنسل شدن دروس شناخت صنعت جهانگردی ،برنامه ریزی توسعه جهانگردی و فن راهنمایی – خانم دکتر شکاری

کنسل شدن دروس شناخت صنعت جهانگردی ،برنامه ریزی توسعه جهانگردی و فن راهنمایی – خانم دکتر شکاری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر شکاری)، دروس شناخت صنعت جهانگردی ،برنامه … ادامه...

کنسل شدن درس ریاضی ۱(مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱–آقای دکتر فرجود

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، کلاس مجازی اول درس ریاضی ۱ (مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱–در تاریخ ۱/۷/۹۷ کنسل اعلام می شود . شایان ذکر است جبرانی این … ادامه...

کنسل شدن دروس متون حقوقی به زبان خارجی۱ ،حقوق دریاها (ارشد بین الملل) و حقوق بین الملل عمومی ۲ (کارشناسی حقو ق) –دکتر طلایی

کنسل شدن دروس متون حقوقی به زبان خارجی۱ ،حقوق دریاها (ارشد بین الملل) و حقوق بین الملل عمومی ۲ (کارشناسی حقو ق) –دکتر طلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای … ادامه...

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته سال ۹۸

    ضمن عرض تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی سال تحصیلی۹۹-۹۸  دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات زیر ادامه...