تغییر ۳ جلسه کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

تغییر ۳ جلسه کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، ۳ جلسه کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- از تاریخ های ۲۳/۷/۹۷ و ۳۰/۷/۹۷ و ۷/۸/۹۷ به ترتیب به تاریخ های ۲۴/۷/۹۷ و ۱/۸/۹۷ و ۱۵/۸/۹۷ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email