تغییر کلاس جلسه ششم و هفتم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس جلسه ششم و هفتم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، کلاس جلسه پنجم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن از تاریخ ۲/۸/۹۷ به تاریخ ۲۸/۷/۹۷ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و جلسه ششم از تاریخ ۹/۸/۹۷ به تاریخ ۲۹/۷/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ آن برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email