دو جلسه کلاس مجازی دروس خودخوان عایق ها و فشارقوی آقای دکتر کیهان اصل – و طراحی پستهای فشار قوی- آقای دکتر اله بخشی

دو جلسه کلاس مجازی دروس خودخوان عایق ها و فشارقوی آقای دکتر کیهان اصل – و طراحی پستهای فشار قوی- آقای دکتر اله بخشی
با توجه به خودخوان شدن دروس عایق ها و فشارقوی (آقای دکتر کیهان اصل) و طراحی پستهای فشار قوی( آقای دکتر اله بخشی )دو جلسه کلاس به شرح زیر جهت این دروس برگزار خواهد شد.
عایق ها و فشارقوی ۱۴/۸/۹۷ و ۲۷/۹/۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۶
طراحی پستهای فشار قوی ۱۳/۸/۹۷ و ۴/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email