دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی۲-گروه ۲- آقای دکتر سالاری

دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی۲-گروه ۲- آقای دکتر سالاری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سالاری)، دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی۲-گروه ۲-در تاریخ ۵/۸/۹۷ و ۶/۸/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز