یک جلسه کلاس جبرانی درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس جبرانی درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی -گروه ۱– در تاریخ ۱۳/۸/۹۷ ساعت … ادامه...

اضافه شدن درس طراحی پست های فشار قوی به دروس رشته قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی

اضافه شدن درس طراحی پست های فشار قوی به دروس رشته قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی
اضافه شدن درس طراحی پست های فشار قوی -گروه ۱ –به … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس عایق ها و فشارقوی -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل

کلاس جبرانی مجازی درس عایق ها و فشارقوی -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کیهان اصل) ت جبرانی مجازی درس عایق … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل نوین وکنترل دیجیتال -گروه ۱- آقای دکتر آسمانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل نوین وکنترل دیجیتال -گروه ۱- آقای دکتر آسمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر آسمانی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس کنترل … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات – گروه ۱ – خانم مهندس برزگر

یک جلسه کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات – گروه ۱ – خانم مهندس برزگر
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس برزگر) یک جلسه کلاس جبرانی درس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- آقای دکتر رضایی

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رضایی)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری ایران ۲-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد

یک جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری ایران ۲-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر بامداد) یک جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری … ادامه...

تشکیل کلاسهای اصول میکروکامپیوتر ها به صورت معمول(۱۰ جلسه ای)-گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

تشکیل کلاسهای اصول میکروکامپیوتر ها به صورت معمول(۱۰ جلسه ای)-گروه ۱ – آقای دکتر یثربی
با توجه به رسیدن به حدنصاب درس اصول میکروکامپیوتر ها (آقای دکتر یثربی) کلاسهای این … ادامه...

گروه ۲ درس حقوق جزای اختصاصی ۱(دکتر سالاری) و گروه ۱ درس متون فقه ۲(دکتر طلعتی)

گروه ۲ درس حقوق جزای اختصاصی ۱(دکتر سالاری) و گروه ۱ درس متون فقه ۲(دکتر طلعتی)
با توجه به حد نصاب نرسیدن گروه ۲ درس حقوق جزای اختصاصی ۱(دکتر سالاری) … ادامه...

تغییر استاد درس ریاضی ۱ (رشته مخابرات)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

تغییر استاد درس ریاضی ۱ (رشته مخابرات)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر معاونت دانشکده استاد درس ریاضی ۱ (رشته مخابرات ) گروه ۱- از دکتر فرجود به … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )
بنا به نظر استاد محترم درس ((آقای دکتر یوسفی )) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–آقای مهندس یزدیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–آقای مهندس یزدیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی دروس برنامه ریزی توسعه جهانگردی و شناخت صنعت جهانگردی و فن راهنمایی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

یک جلسه کلاس جبرانی دروس برنامه ریزی توسعه جهانگردی و شناخت صنعت جهانگردی و فن راهنمایی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری
بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مدارهای مخابراتی – گروه ۱ – آقای دکتر باقری

یک جلسه کلاس جبرانی درس مدارهای مخابراتی – گروه ۱ – آقای دکتر باقری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر باقری) یک جلسه کلاس جبرانی درس مدارهای مخابراتی … ادامه...

اطلاعیه ثبت نام وام شهریه نیمسال اول ۹۷

نمونه فرم تعهدنامه محضری

تشکیل پرونده ۱

___ درخواست وام

 

باسمه تعالی
نحوه تشکیل پرونده و ثبت نام وام های شهریه در سامانه پورتال فاز ۲
  صندوق رفاه دانشجویان:

 … ادامه...