جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رایجیان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱- در تاریخ ۴/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.