تغییر کلاس مجازی هشتم درس ماشین های الکتریکی۲ و محاسبات عددی ۲ واحدی و ۳ واحدی- گروه ۱- آقای مهندس ناصری

تغییر کلاس مجازی هشتم درس ماشین های الکتریکی ۲و محاسبات عددی ۲ واحدی و ۳ واحدی- گروه ۱- آقای مهندس ناصری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ناصری)، کلاس مجازی هشتم درس ماشین های الکتریکی و محاسبات عددی ۲ واحدی و ۳ واحدی – گروه ۱- از تاریخ ۱۲/۹/۹۷ به تاریخ ۱۴/۹/۹۷ جهت محاسبات عددی ۲ واحدی و ۳ واحدی ساعت ۱۶ تا ۱۸ و جهت درس ماشین های الکتریکی۲ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email