تغییر کلاس مجازی درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی و سیستمهای اطلاعات مدیریت-گروه ۲– آقای دکتر تقی زاده

تغییر کلاس مجازی درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی و سیستمهای اطلاعات مدیریت-گروه ۲– آقای دکتر تقی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تقی زاده) کلاس مجازی درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی و سیستمهای اطلاعات مدیریت -گروه ۲– از تاریخ ۲۶/۹/۹۷ به تاریخ ۲۹/۹/۹۷ جهت درس سیستمهای اطلاعات مدیریت ساعت ۱۴ تا ۱۶ و بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email