یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۲ و بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۲ و بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی ۲-گروه ۱ – در تاریخ ۲۷/۹/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و ۶/۱۰/۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و یک جلسه کلاس جبرانی درس بزهکاری اطفال در تاریخ ۶/۱۰/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email