بسیار مهم: تغییر آدرس در برخی حوزه های امتحانی

دانشجویان گرامی با توجه به تغییر برخی حوزه های امتحانی ،لطفا به طور حتم به اطلاعیه مربوط به مکان حوزه های امتحانی مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email