تغییر ساعت کلاسی درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱–آقای دکتر هاشمی

تغییر ساعت کلاسی درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱–آقای دکتر هاشمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هاشمی)، تغییر کلاس مجازی دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱- از چهارشنبه ها ساعت ۸ به چهارشنبه ها ساعت ۱۸تا ۲۰تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email