تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – از تاریخ ۱۸/۱۱/۹۷ به تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ جهت درس متون فقه ۲-ساعت ۸ تا ۹:۳۰ و جهت متون فقه ۳ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email