ارائه برخی دروس رشته برق به صورت خودخوان

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس ماشینهای الکتریکی ۳ ، بررسی سیستهای قدرت ۲ ، طراحی پستهای فشار قوی و پروژه، فیلترها و سنتز ،الکترونیک ۳ ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و ارائه ی آن به صورت خودخوان(۳ جلسه کلاس)
با توجه به حد نصاب نرسیدن کلاسهای مجازی دروس ماشینهای الکتریکی ۳ (دکتر ناصری) ، بررسی سیستهای قدرت ۲ و طراحی پستهای فشار قوی و پروژه (دکتر کیهان اصل ) ، فیلترها و سنتز (دکتر مهاجری)،الکترونیک ۳ (مهندس مهرابی) ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه (دکتر محمدی ) برگزاری این کلاسهابه صورت معمول کنسل و به صورت خودخوان (۳ جلسه کلاس ) ارائه خواهد شد.(شایان ذکر است برنامه سه جلسه کلاس این دروس در سایت دانشکده (www.vu.shirazu.ac.ir)، در قسمت بالای صفحه ، لینک رفتن به بخش را انتخاب نمایید، پس از بازنمودن رشته مورد نظر خود؛ لینک برنامه کلاسی با کلیک بروی علامت +(به اضافه) قابل دسترسی است)

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email