حذف برخی دروس از رشته برق

حذف برخی دروس از رشته برق
با توجه به حد نصاب نرسیدن دروس کنترل پیشرفته(دکتر حسینی) و کنترل نوین (مهندس تواضعی ) و تاسیسات الکتریکی و پروژه (مهندس حامدی ) و طراحی پست های فشار قوی و و پروژه(دکتر کیهان) این دروس از رشته برق حذف گردید.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email