تغییر روز و ساعت کلاس مجازی درس سیستمهای شهری گروه ۱ – آقای دکتر قادری

تغییر روز و ساعت کلاس مجازی درس سیستمهای شهری گروه ۱ – آقای دکتر قادری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قادری)، کلاس مجازی درس سیستمهای شهری گروه ۱ – از جلسه سوم به بعد از سه شنبه ها به پنج شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email