تغییر روز کلاس مجازی سوم به بعد درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱- خانم مهندس شهپرست

تغییر روز کلاس مجازی سوم به بعد درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱- خانم مهندس شهپرست
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شهپرست)، کلاس مجازی درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱- از جلسه سوم به بعد از شنبه ها به یک شنبه ها ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email