تغییرکلاس مجازی ششم درس حقوق تجارت ۱ و متون حقوقی ۱-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی

تغییرکلاس مجازی ششم درس حقوق تجارت ۱ و متون حقوقی ۱-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دارابی) کلاس مجازی ششم درس تجارت ۱ و متون حقوقی ۱-از تاریخ ۲۲/۱۲/۹۷ به تاریخ ۵/۱۲/۹۷ جهت درس حقوق تجارت ۱ ساعت ۸ تا ۹:۳۰و جهت درس متون حقوقی ۱- گروه ۱ – ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email