تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس متون حقوقی ۱ -گروه ۱-از تاریخ ۱۳/۱۲/۹۷ به تاریخ ۸/۱۲/۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و کلاس مجازی درس تجارت۳-گروه ۲-از تاریخ ۱۳/۱۲/۹۷ به تاریخ ۸/۱۲/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email