ثبت نام تک درس دوم ۹۷

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – در قسمت لینک های مهم – می رساند که می بایست درخواست اخذ تک درس (که شامل نام درس مورد نظر وشهر محل امتحان می باشد )را حداکثر تا تاریخ۱۳/۱۲/۹۷ از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی قسمت مکاتبات به کارشناس بخش ارسال نمایند .درخواست به صورت فاکس یا تلفنی و یا حضوری پذیرفته نمی شود .

تذکر ۱: با توجه به این که امتحان به صورت گروهی و همزمان با میان ترم  دوم ۹۷برگزار می گردد لذا خواهشمند است راس ساعت در محل امتحان حضور به هم رسانید. در غیر این صورت از شرکت شما در امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

جهت امتحانات دروسی که نیمسال دوم۹۷در بخش ارائه نشده است (برای تاریخ و ساعت امتحان )با کارشناس مربوطه به صورت مکاتبه در اتوماسیون آموزشی هماهنگ شوید

تذکر ۲: در صورتی که به دلیل داشتن بدهی یا وجود مشکل آموزشی نظیر عدم وصول نمره کارآموزی یا کار تحقیقی یا …، نداشتن مجوز آموزشی و …تک درس در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه ثبت نگردد، امکان شرکت در امتحان تکدرس وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است که امتحانات همزمان با میان ترم برگزار می گردد