یک جلسه کلاس حضوری درس آیین دادرسی مدنی۲ – گروه ۱–آقای دکتر روح بخش

یک جلسه کلاس حضوری درس آیین دادرسی مدنی۲ – گروه ۱–آقای دکتر روح بخش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر روح بخش)، یک جلسه کلاس حضوری درس آیین دادرسی مدنی۲ -گروه ۱– در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. (شایان ذکر است حضور در کلاس اختیاری می باشد )
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز