یک جلسه کلاس جبرانی درس تجزیه و تحلیل سیستمها گروه ۱– آقای دکتر یزدی

یک جلسه کلاس جبرانی درس تجزیه و تحلیل سیستمها گروه ۱– آقای دکتر یزدی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یزدی) یک جلسه کلاس جبرانی درس سیگنالها و سیستم گروه در تاریخ ۹/۳/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز