یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی- گروه ۱- خانم عبداله زاده

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی- گروه ۱- خانم عبداله زاده
بنا به نظر استاد محترم (خانم عبداله زاده) یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی – گروه ۱-در تاریخ ۱۴/۲/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز