یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (ارشد)-گروه ۱ – آقای دکتر صادقی

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (ارشد)-گروه ۱ – آقای دکتر صادقی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی … ادامه...

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه جزایی۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه جزایی۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هفتم به بعد درس متون فقه جزایی۲ واحدی-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر کلاس مجازی هفتم به بعد درس متون فقه جزایی۲ واحدی-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، کلاس مجازی هفتم به بعد درس … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هفتم درس معادلات دیفرانسیل – گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان

تغییر کلاس مجازی هفتم درس معادلات دیفرانسیل – گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کتابعلیان)، کلاس مجازی هفتم درس مخابرات ۲- گروه ۱- از … ادامه...

تغییر کلاس هفتم مجازی درس ریاضیات مهندسی پیشرفته- گروه۱ (آقای دکتر مهاجری )

تغییر کلاس هفتم مجازی درس ریاضیات مهندسی پیشرفته- گروه۱ (آقای دکتر مهاجری )
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهاجری ) ، تغییر کلاس هفتم مجازی درس ریاضیات … ادامه...

بسیار مهم: تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷

بسیار مهم: تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تغییر تاریخ امتحان کنکور کارشناسی ارشد ،تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال … ادامه...

تغییر کلاس درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک- گروه ۱- خانم دکتر مظفری

تغییر کلاس درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک- گروه ۱- خانم دکتر مظفری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مظفری)، کلاس درس برنامه ریزی و مدیریت … ادامه...

چگونگی دریافت کارت دعوت جشن دانش آموختگی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع  آندسته از دانشجویان  فارغ التحصیل که جهت جشن دانش آموختگی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱/۹۸ در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت نام نموده اند می رساند جهت … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷ادامه...

لیست خوابگاه های دانشجویی برای اسکان دانشجویان درامتحانات میانترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷​

لیست خوابگاه های دانشجویی برای اسکان دانشجویان در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ادامه...