یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ در تاریخ ۶/۳/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز