یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل صنعتی-گروه ۱ – آقای دکتر جوانمردی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل صنعتی-گروه ۱ – آقای دکتر جوانمردی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر جوانمردی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – تاریخ ۴/۳/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email