تغییر کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، یک کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – از تاریخ ۶/۳/۹۸ به تاریخ ۲۵/۲/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email