تغییر کلاس مجازی درس آیین دادرسی مدنی۲ – گروه ۱–آقای دکتر روح بخش

تغییر کلاس مجازی درس آیین دادرسی مدنی۲ – گروه ۱–آقای دکتر روح بخش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر روح بخش)، کلاس مجازی درس آیین دادرسی مدنی۲ -گروه ۱– از تاریخ ۲/۳/۹۸ به تاریخ ۸/۳/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email