یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۳-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۳-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رودیجانی) یک جلسه جبرانی کلاس درس درس حقوق مدنی ۳-گروه ۱ –در تاریخ ۱۳/۳/۹۸ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email