قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه در ایام امتحانات پایانترم در حوزه شیراز

دانشجویانی که قصد استفاده از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شیراز را دارند لطفا تا روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ جهت هماهنگی از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی(sess) قسمت مکاتبات با آقای صالحی مکاتبه نمایند.(در قسمت مکاتبات، سمت ها، مدیر امور دانشجویی و فرهنگی-دانشکده آموزش های الکترونیکی آقای صالحی را انتخاب نمایید.)

لطفا مدت اقامت، تاریخ شروع و پایان را حتما ذکر نمایید.

خوابگاه

هزینه هر شب(ریال)

خواهران

۷۰/۰۰۰

برادران

۱۵۰/۰۰۰

 

نوع غذا

قیمت رزروی(ریال)

قیمت روز فروش(ریال)

کم هزینه

۶۵/۰۰۰

۷۵/۰۰۰

متوسط هزینه

۷۰/۰۰۰

۸۰/۰۰۰

پرهزینه

۸۵/۰۰۰

۹۵/۰۰۰