ثبت نام آزمون معافی دانشجویان ارشد ورودی ۹۷

آگهی برگزاری آزمون معافی زبان انگلیسی ویژه کارشناسی ارشد نیمسال دوم -۹۸ -۹۷ تیر ماه  ۹۸
تاریخ برگزاری آزمون: جمعه ۸۹/۴/۷ ساعت ۷/۳۰ صبح
تاریخ ثبت نام آزمون در سیستم آموزشی: سه شنبه۷ /۸۹/۳ /الی ساعت ۱۲ نیمه شب یک شنبه ۸۹/۴/۲
تاریخ پرینت کارت ورود به جلسه آزمون: از دو شنبه ۸۹/۴/۳ تا چهار شنبه ۸۹/۴/۵
محل آزمون : میدان ارم، کوی ارم (خوابگاه ارم) – دانشکده الهیات و معارف اسلامی
منابع: این آزمون منبع خاصی ندارد. شامل ۱۰۰ سئوال است و نمره منفی ندارد .
منابع زیر «صرفا» جهت کمک به دانشجویان برای کسب آمادگی از طریق آشنایی با نمونه سوالات معرفی می شوند و ذکر نام آنها به این معنی نیست که سوالات آزمون از این منابع داده می شود.
۵۰۴ Absolutely Essenal Words for the TOEFL BARRON’S Preparation for the TOEFL
NTC’s Preparation for the TOEFL LONGMAN Preparation for the TOEFL
TOEFL the for Preparation CAMBRIDGE تافل رهنما، انتشارات رهنما، گردآورنده: ابراهیم نظری تیموری
نوع آزمون: شامل ۱۰۰ پرسش است و نمره منفی ندارد. پرسش های آزمون در سطح تافل در حد متوسط است و شامل ۳ بخش واژگان، دستور زبان و خواندن و درک مطلب می باشد.
تذکر : ۱ حد نصاب نمره به شرح زیر می باشد :
دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی از ۱۷ ) ۲۰ از ۸۵( ۱۰۰
دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از ۱۴ از ۷۰ )۲۰( ۱۰۰
دانشجویان کارشناسی ارشد سایر رشته ها از ۱۰ از ۵۰ )۲۰( ۱۰۰
تذکر : ۲ اجازه دفاع از پایان نامه منوط به وضعیت قبولی در زبان انگلیسی ویژه ارشد می باشد و هر دانشجو دو بار فقط در سالِ اول ورود به مقطع ارشد می تواند در آزمون معافی شرکت کند. بنابراین
در صورت عدم کسب نمره حد نصاب دریکی از دو آزمون معافی در سال اول ورود یا عدم شرکت در این آزمون ها، لازم است دانشجو یا با شرکت در آزمون های مورد قبول دانشگاه نمرهی حد نصاب مورد نظر دانشگاه
در آزمون را کسب کند یا در کلاس زبان انگلیسی ویژه ۴ واحدی شرکت و نمرهی قبولی کسب نماید.
تاریخ اعلام نتایج : دوشنبه ۸۹/۴/۱۷ در سامانه آموزشی، پژوهشی ودانشجویی(Sess(
مراحل ثبت نام در سیستم آموزشی:۱ – ورود به سامانه آموزشی، پژوهشی ودانشجویی -۲ کلیک نمودن لینک آزمون معافی (نیمسال -۹۸ دوم )۹۷ با شماره درس ۱۲۰۶۴۲۰۰۲
-۳ کلیک نمودن دکمه ثبت نام -۴ پرداخت اینترنتی مبلغ ۰۰۰ /۰۰۵ ریال ( پنجاه هزار تومان). مبلغ پرداختی پس از واریز شدن در سیستم بانکی به هیچوجه عودت داده نخواهد شد.
توجه : ۱ -عکس و شماره صندلی شما در کارت ورود به جلسه درج شده است. -۲ همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر با عکس واضح جدید در روز آزمون الزامی می باشد. -۵ پس از انجام ثبت نام و پرداخت مبلغ اعلام شده از طریق اینترنت، از کارت ورود به جلسه در تاریخ ۸۹/۴/۳ پرینت بگیرید .
-۳ به دلیل عدم دسترسی بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی به سیستم آموزشی جهت حل مشکلات سیستمی آزمون، خواهشمند است در صورت بروز هر گونه مشکل، جهت ثبت نام اینترنتی و یا صدور
و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، دانشجویان به آموزش بخش مربوط خود مراجعه نموده از و مراجعه به بخش زبان جداً خودداری نمایید. بخش مربوط میتواند برای رفع مشکل آزمون فوق با مرکز
کامپیوتر دانشگاه در واقع دانشکده مهندسی تماس برقرار .کند ضمناً بعداز تاریخ ثبت نام ( ۸۹/۴/۲ ( لیست آزمون بسته خواهد شد و به هیچ وجه ثبت نام انجام نمی شود. ۴- شرکت در این آزمون و ثبت
نام اینترنتی در سیستم آموزشی فقط شامل دانشجویان ورودی ۹۷ دانشگاه شیراز و همچنین واحد پردیس خودگردان با شماره درس ۲۶۱۰۴۲۰۰۱ و دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی
(مجازی) با شماره درس ۲۷۰۴۴۰۰۰۳ می شود.