قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه که درخواست خود را ارسال نموده اند

 

دانشجویان محترم می توانند از روز جمعه ۲۴/۰۳/۹۸ جهت اقامت در ایام امتحانات پایانترم به خوابگاه های زیر مراجعه نمایند:

خوابگاه برادران: خوابگاه شهید مفتح واقع در دانشگاه شیراز

مسئول خوابگاه: جناب آقای عسکری   شماره تماس: ۳۶۱۳۵۶۵۶-۰۷۱

 

خوابگاه خواهران:  خوابگاه زند واقع در میدان ستاد، کوچه سازمان تبلیغات، ابتدای کوچه سمت راست

شماره تماس: ۳۲۳۰۸۸۸۹-۰۷۱

خواهرا ن محترم لطفا در صورتی که در روزهای کاری هفته تشریف می آورید، قبل از اقامت در خوابگاه جهت هماهنگی به اداره خوابگاه خواهران واقع در دانشگاه شیراز، پردیس ارم، خوابگاه ارم ۹ مراجعه نمایید و در غیر این صورت بعد از ساکن شدن در خوابگاه، مراجعه نمایید.

اداره خوابگاه در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می باشد.

 

با توجه به نزدیک بودن خوابگاه و دانشکده به ایستگاه مترو می توانید از مترو استفاده نمایید.